“Hvad koster det?”

For at gøre det lettere for dig, har vi lagt vores priser på hjemmesiden. Vi sætter pris på åbenhed og gennemsigtighed. Derfor kan du nedenfor se priser på vores mest almindelige typer opgaver.

Servicebesøg

Kr.495inkl. moms
  • Første besøg op til 30 minutter
  • Faglært VVS-montør

VVS-montørtime

Kr.650inkl. moms
  • Pr. time
  • Faglært VVS-montør

VVS-montørtime uden for åbningstid i forlængelse af arbejde

Kr.736inkl. moms
  • Pr. time udover almindelig åbningstid i forlængelse af arbejde
  • Faglært VVS-montør

VVS-montørtime ved udkald uden for almindelig åbningstid

Kr.1045inkl. moms
  • Pr. time ved udkald uden for almindelig åbningstid
  • Faglært VVS-montør

*Faktureringsinterval pr. påbegyndt halve time. Dvs. at f.eks. 1 time og 40 minutter faktureres som to hele timer.
**Alle fakturaer tillægges kr. 80,00 inkl. moms i miljøomkostninger.
***Transporttid faktureres til gældende timepris.
****Tiden til pakning af servicevogn, udfærdigelse af dokumentation, opgørelse af materialeforbrug samt sortering af-, og bortskaffelse af affald ifbm. opgaven faktureres til gældende timepris.
*****Kørsel udenfor Korsør faktureres med kr. 4,50 inkl. moms pr. kørt kilometer efter hurtigste rute via Google Maps.