“Hvad koster det?”

For at gøre det lettere for dig, har vi lagt vores priser på hjemmesiden. Vi sætter pris på åbenhed og gennemsigtighed. Derfor kan du nedenfor se priser på vores mest almindelige typer opgaver.

VVS-Montør

Servicebesøg

Kr.503inkl. moms
 • Første besøg op til 30 minutter

VVS-montørtime

Kr.660inkl. moms
 • Pr. time

Rådgivning pr. telefon/e-mail

Kr.525inkl. moms
 • Pr. time

VVS-montørtime uden for åbningstid i forlængelse af arbejde

Kr.748inkl. moms
 • Pr. time udover almindelig åbningstid i forlængelse af arbejde
 • Faglært VVS-montør

VVS-montørtime ved udkald uden for almindelig åbningstid

Kr.1062inkl. moms
 • Pr. time ved udkald uden for almindelig åbningstid
 • Faglært VVS-montør

Voksenlærling

Voksenlærling

Kr.500inkl. moms
 • Pr. time

Voksenlærling uden for åbningstid i forlængelse af arbejde

Kr.615inkl. moms
 • Pr. time

Voksenlærling ved udkald uden for almindelig åbningstid

Kr.890inkl. moms
 • Pr. time

Montering af kundeleverede produkter

Håndteringsgebyr

Kr.100inkl. moms
 • Pr. time

*Faktureringsinterval pr. påbegyndt halve time. Dvs. at f.eks. 1 time og 40 minutter faktureres som to hele timer.
**Alle fakturaer tillægges kr. 81,25 inkl. moms i miljøomkostninger.
***Alle fakturaer tillægges kr. 125,00 inkl. moms for opstart / servicevogn.
****Transporttid faktureres til gældende timepris.
*****Tiden til pakning af servicevogn, udfærdigelse af dokumentation, opgørelse af materialeforbrug samt sortering af-, og bortskaffelse af affald ifbm. opgaven faktureres til gældende timepris, også selvom arbejdet ikke udføres på kundens adresse.
******Kørsel udenfor Korsør faktureres med kr. 4,50 inkl. moms pr. kørt kilometer efter hurtigste rute via Google Maps.

Timmerman VVS påtager sig ansvaret for at oplære ny arbejdskraft inden for faget. Derfor kan det forekomme, at en montør følges af en lærling. Lærlingetimer faktureres til den enhver tid gældende lærlingetakst, uanset om lærlingen observerer montørens arbejde, eller udfører opkvalificerende arbejdsopgaver. Såfremt en lærling udfører et stykke arbejde, som kræver to mand eller mere, eller udfører arbejde, som kan sidestilles med arbejde udført af faglært VVS-montør, faktureres lærlingetimerne til gældende VVS-montør takst.