“Hvad koster det?”

For at gøre det lettere for dig, har vi lagt vores priser på hjemmesiden. Vi sætter pris på åbenhed og gennemsigtighed. Derfor kan du nedenfor se priser på vores mest almindelige typer opgaver.

Servicebesøg

Kr.456,25inkl. moms
  • Første besøg op til 30 minutter
  • Faglært VVS-montør

VVS-montørtime

Kr.606,25inkl. moms
  • Pr. påbegyndt halve time efter den første halve time
  • Faglært VVS-montør

VVS-montørtime uden for åbningstid i forlængelse af arbejde

Kr.687,50inkl. moms
  • Pr. påbegyndt halve time udover almindelig åbningstid i forlængelse af arbejde
  • Faglært VVS-montør

VVS-montørtime ved udkald uden for almindelig åbningstid

Kr.975inkl. moms
  • Pr. påbegyndt halve time ved udkald uden for almindelig åbningstid
  • Faglært VVS-montør

*Alle fakturaer tillægges kr. 75 inkl. moms i miljøomkostninger.
**Transporttid faktureres til gældende timepris.
***Tiden til pakning af servicevogn, udfærdigelse af dokumentation, opgørelse af materialeforbrug samt sortering af-, og bortskaffelse af affald ifbm. opgaven faktureres til gældende timepris.
****Kørsel udenfor Korsør faktureres med kr. 4,37 inkl. moms pr. kørt kilometer efter hurtigste rute via Google Maps.